Regulamin

Nadbużański Rajd Rowerowy, jak każda tego rodzaju impreza, odbywa się w oparciu o pewne zasady. Wymieniamy je poniżej i prosimy wszystkich Uczestników o zapoznanie się z nimi.

Regulamin 9. Edycji Nadbużańskiego Rajdu Rowerowego – Sławatycze 2015.

1. Nadbużański Rajd Rowerowy, zwany dalej „Rajdem” lub „Imprezą”, jest imprezą skierowaną do wszystkich miłośników aktywnego wypoczynku, turystyki rowerowej (i nie tylko) i osób chcących poznać piękno i dzikość nadbużańskiego krajobrazu.

2. Organizatorami imprezy są: Krzysztof Bielak, jako osoba fizyczna oraz Stowarzyszenie „Rowerowy Lublin”, zwani dalej „Organizatorami”. Siedzibą Organizatorów jest miasto Lublin.

3. Impreza ma charakter otwarty, a udział w niej jest bezpłatny. Jest inicjatywą indywidualną Organizatorów, typu non-profit, realizowaną we współpracy z Partnerami i Patronami.

4. Celem imprezy jest propagowanie aktywnego spędzania czasu i turystyki rowerowej oraz promowanie atrakcji przyrodniczych, turystycznych i historycznych na terenach gminy Sławatycze i gmin ościennych w województwie lubelskim.

5. Uczestnikiem rajdu może być każda osoba fizyczna posiadająca sprawny rower, wyposażony zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku uczestnictwa osób niepełnoletnich wymagana jest opieka osoby dorosłej (w przypadku uczestników do 13 roku życia) lub pisemna zgoda opiekuna prawnego (rodzica) (w przypadku uczestników, którzy ukończyli 13 rok życia, a nie ukończyli 18 roku życia). Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia, powinny posiadać kartę rowerową.

6. Uczestnicy rajdu przystępując do udziału w nim oświadczają, że znane im są Przepisy o Ruchu Drogowym i inne przepisy dotyczące rowerów i ich ruchu po drogach publicznych i zobowiązują się do stosowania się do tych przepisów, w tych częściach rajdu, których trasa przebiegać będzie drogami publicznymi. W czasie jazdy po drogach publicznych Organizatorzy zobowiązują uczestników imprezy do zachowania szczególnej ostrożności.

7. Organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby zapewnić uczestnikom rajdu maksymalny poziom bezpieczeństwa. Nie ponoszą oni jednak jakiejkolwiek odpowiedzialności za poszczególnych uczestników rajdu ani za grupę jako całość. Organizatorzy nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poczynionych lub zawinionych przez uczestników rajdu, a także za ewentualne uszczerbki na zdrowiu lub wypadki, nie zawinione przez Organizatorów. Każdy z uczestników bierze udział w imprezie na własną, wyłączną odpowiedzialność. Za uczestników niepełnoletnich odpowiadają ich rodzice lub prawni opiekunowie.

8. Ze względów bezpieczeństwa Organizatorzy zalecają jazdę w kaskach rowerowych oraz używanie kamizelek odblaskowych i/lub innych elementów zwiększających widoczność uczestników na drodze.

9. Organizatorzy zapewniają na rajdzie apteczkę pierwszej pomocy oraz zestaw podstawowych narzędzi mogących służyć do napraw i regulacji rowerów. Zalecają jednak zaopatrzenie się we własne narzędzia, zapasowe dętki i ewentualne części do rowerów.

10. W trakcie trwania rajdu (od jego rozpoczęcia w miejscu startu do jego zakończenia w tym samym miejscu), ze względu na przebieg trasy drogami publicznymi, obowiązuje zakaz spożywania alkoholu. Osoby łamiące ten zakaz czynią to na własną odpowiedzialność oraz mogą zostać wykluczone przez Organizatorów z imprezy, w trybie natychmiastowym.

11. W czasie imprezy jej uczestnicy są zobowiązani do podporządkowania się poleceniom, które mogą być wydawane przez osoby porządkowe, wyznaczone przez Organizatorów. Takie polecenia mogą być wydawane w szczególności w czasie poruszania się po drogach publicznych.

12. Również osoby nie stosujące się do Przepisów o Ruchu Drogowym, czy w inny, rażący sposób naruszające zasady obowiązujące na rajdzie, mogą zostać wykluczone z imprezy.

13. Uczestnicy rajdu zobowiązani zostaną do złożenia własnoręcznego podpisu pod oświadczeniem o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem i zobowiązaniem do jego przestrzegania.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Kontakt

e-mail: rajd.nadbugiem[at]gmail.com
tel.: 501 008 004

ZAPISZ SIĘ!

Aby zapisać się na 9 NRR, wystarczy wysłać e-mail na adres rajd.nadbugiem@gmail.com, a w nim zawrzeć dane zgłaszanych osób i numer kontaktowy do zgłaszającego.

Oto przykładowa treść wiadomości:

Temat: "Zgłoszenie na 9. NRR"
"Hej!

Zgłaszam udział następujących osób w rajdzie:

1. Krzysiek Bielak
2. Maurycy Szpak

Mój numer kontaktowy: 501 008 004

Do zobaczenia nad Bugiem!

/Krzysiek"


Zachęcamy do śledzenia strony i naszego FanPage: naszego FanPage na Facebooku.

Nadbużański Rajd Rowerowy na Facebooku

Organizator

Krzysztof Bielak

Patronat honorowy


STAROSTA BIALSKI
MARIUSZ FILIPIUK


WÓJT GMINY ROKITNO
JACEK SZEWCZUK

Sponsorzy


Dobre Rowery - sklep rowerowy z Lublina

Aktywny Nadgarstek - zegarki sportowe i outdoorowe

Partnerzy/Współorganizacja

ZDJĘCIA

rajd-nadbugiem-pl_014 nrr2010_063 nrr2010_008 rajd-nadbugiem-pl_037 rajd-nadbugiem-pl_057 nrr2010_066